Werkwijze en werkterrein
B&V Raadgevend Ingenieurs werkt graag cooperatief met opdrachtgevers en betrokkenen. Vanaf het initiatief voor een bouwproject tot en met de uitvoeringsfase (en soms ook nog daarna) hanteren wij een vertrouwde werkwijze.

  1. Wij onderzoeken met de opdrachtgever wat gewenst wordt en welke mogelijkheden hiervoor zijn.  Zowel op het gebied van uitstraling, techniek, budget, planning  wordt in overleg geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn. Vooraf weten wat er van elkaar verwacht wordt schept duidelijkheid naar alle partijen.

  2. Als wij denken dat wij binnen een project een meerwaarde kunnen leveren door mee te denken met de opdrachtgevers, stellen wij graag onze kennis en ervaring beschikbaar om een project naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. De wens van de opdrachtgever wordt geanalyseerd en vertaald in technisch goede en waar nodig esthetisch geaccepteerde oplossingen. Op elk vlak binnen het bouwproject proberen wij mee te denken en te adviseren.

  3. De samenwerking tussen bouwkundigen en constructeurs binnen één bedrijf vormt een uitstekende start voor de projecten. Waar aanvullende disciplines een rol gaan spelen binnen het project zullen wij snel en doeltreffend proberen samen te werken met deze partijen en waar nodig zelf voorstellen om deze in te brengen voor een grote synergie binnen het project. Uiteindelijk draait het om een kwalitatief hoogstaand eindresultaat waar de opdrachtgever zich in kan vinden.

Werkterrein
B&V Raadgevend Ingenieurs  richt zich op een breed scala binnen de sectoren Bouwkunde en Constructies.  Door projecten met aannemers, architecten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, makelaars en particulieren hebben wij ons ontwikkeld tot een allround adviesbureau dat onze opdrachtgevers veelal zelfstandig kan bijstaan. Waar specifieke expertise als aanvulling op het project benodigd is kunnen wij altijd een beroep doen op diverse adviseurs binnen ons netwerk opdat het gehele project volledig kan worden uitgewerkt.
Onze diensten kunnen deel uitmaken van een totaalproject, maar evengoed kunnen wij voor onze opdrachtgevers binnen hun projecten deeltaken uitvoeren. Onderstaand overzicht biedt een inzicht in de mogelijkheden. Als u denkt dat uw project niet past binnen onze aangeboden werkzaamheden neem dan gerust contact met ons op. Wij bekijken graag wat de mogelijkheden zijn.

Bouwkunde
- bouwkundige adviezen  / - meerjarenplanningen / - EPN berekeningen / - bouwaanvragen/ - aanbestedingen / - aannemings overeenkomsten /- bouwkundige opleveringen / - bouwkundige inspecties en  / of - rapportages / - veiligheid & gezondheidsplan / - planningen / - bouwkundig bestek(STABU-II) / - splitsingen -  / - bouwaanvraagtekeningen / - bestektekeningen / - werktekeningen / - detailtekeningen / - splitsingtekeningen / - verkooptekeningen

Projectmanagement
- contractbeoordeling  / - bestek- en tekeningcontrole / - bouwcontrole / - budgetbewaking / - controle meer en minderwerk / - opleveringassistentie   / - vertegenwoordiging opdrachtgever (gedelegeerd) / - bouwkundige inspecties / - bouwoverleg / vergadering / - kostenbewaking /- bestekswijziging /- eindoplevering en overdracht

Bouwkosten
- begrotingen / kostenramingen /  uittrekken hoeveelheden / - begrotingscontrole

Constructies
- betonconstructies /  - staalconstructies / - houtconstructies / - funderingsherstel